Impact

Nelis

Bij Nelis Company draait het om glasbewassing en gevelreiniging. Impact staat hier voorop. Nelis Company helpt in diverse gemeenten per jaar tientallen jongeren, met weinig tot geen uitzicht op een baan, aan de slag. We spreken met Ian Smeyers, oprichter en directeur. Ian stond mede aan de wieg van de beweging van sociaal ondernemerschap in Den Haag.

‘Sociaal ondernemers gaan vol voor hun doel. Veel hebben het zwaar. Ik heb het ook zwaar gehad. Toch hou ik vast aan mijn missie.’ vertelt Ian, die het glazenwassers vak heeft geleerd van zijn grootvader Nelis.

Het zijn vaak niet de makkelijkste jongeren die bij Nelis Company een vakopleiding volgen, en daarna hun loopbaan kunnen voortzetten met praktijkervaring en certificaten op zak. Velen van hen zaten jaren thuis op de bank of hingen rond op straat. Bij Nelis Company doen zij werknemersvaardigheden en zelfvertrouwen op én ze leren een vak. Om dat te bereiken krijgen de jongeren intensieve begeleiding. Belemmeringen op meerdere leefgebieden, zoals schulden, worden aangepakt.

Waar Nelis Company de ‘harde kant’ is van de sociale onderneming, is werkgelegenheidsproject Stichting Nelis de ‘softe tak’. Stichting Nelis voorziet in de individuele job coaching, in samenwerking met gemeenten en instellingen.

‘Zorg dat je een hele goede balans hebt tussen je commerciële tak, je commerciële product en je softe tak. Vlieg je uit het lood dan ben je, óf te sociaal en krijg je veren in je achterste maar verdien je geen euro, óf je bent te commercieel en dan gebruik je de sociale kant alleen maar als tool om te groeien finn. In mijn ogen zijn er nog teveel bedrijven die zichzelf sociale onderneming noemen, maar eigenlijk gewoon een heel mooi MVO-beleid hebben.’

Een aantal jaar geleden waren de jeugdwerkloosheidscijfers schrikbarend hoog. Door de aantrekkende economie vinden veel  jongeren met een startkwalificatie zelf weer een baan. De jongeren die langs de kant blijven staan zijn lastig te bereiken.

‘Hier is een betere samenwerking nodig tussen de gemeente en sociaal ondernemers. Nu werven we in de meeste gemeenten de jongeren zelf, want werk is er zat!’

Glazenwasser worden is niet de droom van iedere jongere. Met een aansprekende marketingcampagne weet Nelis Company de jongeren aan zich te binden. Niet gamen maar zemen! Met het skatemerk Carhartt wordt een samenwerking opgestart, zodat de jeugd zich trots in de bedrijfskleding van Nelis kan vertonen.

Bedrijven kunnen invulling geven aan hun sociaal inkoopbeleid door diensten af te nemen bij Nelis Company. Daarmee kunnen nog meer mensen aan een baan worden geholpen. Ian neemt initiatief om sociaal inkopen aan te zwengelen:

‘Wij willen samen met een aantal grote bedrijven en organisaties een leergang opzetten voor inkopers, om ze te helpen sociaal in te kopen. Met de opgedane kennis gaan de inkopers terug naar hun eigen organisatie. Ze kunnen daar duidelijk maken dat sociaal inkopen niet veel duurder is, en dat er meer maatschappelijke impact kan worden gemaakt. Daar zit de winst. Grote bedrijven moeten meer in contact worden gebracht met sociaal ondernemers.’

Ian ziet dat er binnen de gemeente vaak sprake is van ‘eilandjes’. Sociaal ondernemerschap wordt niet door elke afdeling omarmd. Hier is nog een cultuurverandering nodig, er is behoefte aan meer kennis en ‘andersdenkenden’ en daar is tijd voor nodig.

 ‘De gemeente zou ook meer samen met sociaal ondernemers in een adviesgroep moeten gaan zitten.’

Hij merkt wel dat er in Den Haag actief wordt gekeken welke kansen er zijn. En sociaal ondernemerschap wordt expliciet genoemd in het nieuwe collegeakkoord. Naast een mogelijke rol van de gemeente vindt Ian dat ondernemers zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Zo juicht hij een initiatief als de Code Sociale Ondernemingen toe.

‘Ik vind dat sociaal ondernemers bereid moeten zijn inzage te geven, in hun winst bijvoorbeeld. Ik ben zelfs bereid om mijn bevoegdheden aan banden te leggen binnen mijn eigen bedrijf, zodat duidelijk is dat de maatschappelijke missie centraal staat. En zodat de gemeente kan zeggen, dat zijn de goede bedrijven, die voldoen aan de code sociale ondernemingen, daar kun je sociaal inkopen. Het wordt tijd dat we niet alleen roepen naar de gemeente maar ook zelf echt iets gaan doen.’

Meer weten? Bezoek de site van Nelis Company.