Nieuws

Social Impact Days 2019

Op 21, 22 en 23 november 2019 worden in 16 steden in Nederland de Social Impact Days georganiseerd. Social Club den Haag is dit jaar verantwoordelijk voor de invulling van het Haagse programma. Wij zoeken hiervoor mooie Haagse sociale ondernemingen / initiatieven die zichzelf willen presenteren aan een landelijk publiek.
Voor meer informatie over het programma en eventuele deelname kan je ons een email sturen op het volgende adres: info@socialclubdenhaag.nl

Over The Impact Days

De beweging van sociaal ondernemerschap groeit in Nederland. Toch is het mooie werk van deze ondernemers nog niet voor iedereen zichtbaar. Om kennis te maken met sociaal ondernemen, nam de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) het initiatief tot The Impact Days in 2018. Dit jaar wordt op 21, 22 en 23 november overal in Nederland sociaal ondernemerschap ontdekt, gevierd en versneld. Van feestelijke fiets- en wandelroutes tot inspirerende evenementen; 21 tot en met 23 november vieren wij samen sociaal ondernemerschap.

Be Social. Buy Social.

Het motto van The Impact Days is Be Social. Buy Social. Dit motto is ontstaan vanuit het geloof dat velen van ons kunnen bijdragen aan de beweging van sociaal ondernemerschap. Met iedere euro die we uitgeven kunnen we namelijk een verschil maken in de wereld om ons heen. Door deze euro uit te geven bij een onderneming die een maatschappelijk of ecologisch doel nastreeft, krijgen we meer waarde voor ons geld. En als meer mensen weten wat sociaal ondernemers doen en bereiken, is het ook makkelijker zaken doen met deze ondernemers. Daarvoor is ontmoeting nodig – betekenisvol contact tussen sociaal ondernemers, (potentiële) klanten, inkopers van gemeenten en grote corporates en beleidsmakers. Alleen zo kunnen wij de beweging van sociaal ondernemen samen het best versnellen.

De campagne

Vanuit deze behoefte van betekenisvol contact en versnelling heeft de G4 (gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) vorig jaar het initiatief genomen om The Impact Days op te richten. In 2018 vond de eerste editie van deze bewustwordingscampagne plaats in samenwerking met landelijke en lokale partners, waaronder Social Enterprise NL en Buy Social. Tijdens de eerste editie van The Impact Days vonden maar liefst 180 activiteiten plaats verspreid over 16 Nederlandse gemeenten; variërend van kortingsacties door sociaal ondernemers, inspirerende bijeenkomsten, winkel- en fietsroutes, bewuste markten en feestelijke concerten. Ook werden er evenementen met een landelijke uitstraling georganiseerd, zoals Social Enterprise Day in Utrecht, Social Impact Day Twente en twee Buy Social evenementen in Amsterdam. Daarnaast sloot The Impact Days aan bij de internationale #WhoKnew campagne, aangevoerd door Social Enterprise UK – een wereldwijde, digitale campagne waarmee sociale ondernemingen over de hele wereld trots duidelijk kunnen maken welke verandering ze maken. Dit jaar zal deze gezamenlijke viering van sociaal ondernemerschap weer overal in Nederland (en in ander landen) plaatsvinden tijdens de tweede editie van The Impact Days op 21, 22 en 23 november.

Samen meer impact

In de campagne rond The Impact Days staat de G4 niet alleen. Met nationale en lokale partners zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met de wereld van sociaal ondernemen. Organisaties als Social Enterprise NL, Buy Social, Social Impact Factory (Utrecht), Social Club (Den Haag) en Stichting De Omslag (Amsterdam) werken mee om deze boodschap onder de aandacht te brengen. Ontdek de plekken waar jij jouw euro op een verantwoorde manier kan uitgeven.

https://theimpactdays.nl

Nieuws

Day for Change

In en rondom Den Haag hebben dit jaar dankzij Fonds 1818 vier scholen meegedaan aan de Day for Change Actie. Met drie basisscholen en één middelbare school verspreid over een groot werkgebied was er veel diversiteit, creativiteit en enthousiasme in de regio.

(meer…)

Nieuws

Impact Noord borrel

Op 16 mei komt er een Noordelijke delegatie van Impact Noord op bezoek in Den
Haag, om te kijken bij ondernemers, verzamelpanden en bedrijven.
Kom langs voor ontmoeting en kennisuitwisseling.
(meer…)

Nieuws

Impact Finance tool

De Finance Tool is gelanceerd, een online financieringsoverzicht van alle impact investeerders, fondsen en crowdfundplatforms die gericht zijn op maatschappelijke impact.
Het doel? Sociaal ondernemers zoveel mogelijk inzicht geven in het groeiende impact-financierings veld in Nederland. Om zo de matching tussen ondernemers en investeerders te faciliteren, en sociaal ondernemers de middelen te laten zien waarmee ze hun impact verder kunnen vergroten.

Bron: Social enterprise NL

Nieuws

Haagse lessen

Op woensdag 16 april kwamen de Haagse ondernemingen De Prael, HaagseZwamNelis CompanyGreenfox en Studeren en werken op maat voor de laatste keer samen in Het Koorenhuis. Er werd teruggeblikt op het leertraject van de afgelopen maanden en vooruitgekeken naar de toekomst van sociaal ondernemen in Den Haag. 

Het Leertraject, dat op 6 november 2018 van start ging, werd georganiseerd door Social Club Den Haag in samenwerking met de Gemeente Den Haag, MAEX en Social Enterprise NL, en stoomt de ondernemers klaar voor deelname aan het Register Sociale Ondernemingen. Tegelijkertijd is het traject een gezamenlijk onderzoek van de gemeente en de ondernemers naar de toepassingen en relevantie van de Code Sociale Ondernemingen.

Terugblik op het traject

Tijdens de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de manieren waarop de Code kan bijdragen aan het versterken van sociaal ondernemerschap in Nederland. Ook zijn er verschillende uitdagingen besproken waar in de toekomst rekening mee gehouden moet worden, zoals weerbaarheid tegen politieke koerswijzigingen.

In de komende vijf jaar wil de Code doorgroeien naar 1000 ondernemingen in het Register Sociale Ondernemingen. Ook zal er door gezocht worden naar samenwerkingsverbanden met nationale en lokale overheden. Een goed voorbeeld hiervan is het sociale inkoop traject met veertien Twentse gemeenten dat sinds kort van start is gegaan.

Aanbevelingen Gemeente Den Haag

Aan het einde van de bijeenkomst werden drie aanbevelingen aan de Gemeente Den Haag gepresenteerd als resultaat van de gesprekken en discussies tijdens het Leertraject. Allereerst, het opnemen van de Code in het inkoopbeleid van de gemeente. Ten tweede, om de Code door te vertalen in het algemeen beleid van de gemeente, zoals een voorrangsstatus voor sociale ondernemingen bij het aanbieden van kantoorruimte.

Tot slot kan de Code ingezet worden als instrument om de sector voor sociaal ondernemerschap verder te versterken. Een voorbeeld is om vanuit de gemeente vouchers aan te bieden aan sociale ondernemingen die zich voor de Code Sociale Ondernemingen willen aanmelden. Deze drie aanbevelingen zullen samen met de Social Club op korte termijn formeel teruggekoppeld worden aan de Gemeente Den Haag.

 

Door: Bart van der Meer, stagiair bij Code Sociale Ondernemingen
Origineel artikel

Nieuws

Social Return Haaglanden

Middels social return bij inkoop of aanbesteding worden aanbestedingen op zodanige manier ingericht, dat er ook sociale doelen worden bereikt. Bijvoorbeeld het verminderen van werkloosheid. Neem contact met ons op via sociaalondernemen@denhaag.nl

Iedereen doet mee

Een baan zorgt ervoor dat mensen midden in de maatschappij staan. Daarom willen wij zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan helpen of leerlingen aan een stageplek. Door aan Social Return te doen, levert u als ondernemer een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Social return bouwblokken

De 11 gemeenten in de arbeidsregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal werken samen aan social return. De gemeenten gebruiken allemaal dezelfde bouwblokken. Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer werken samen om meer eenduidigheid te creëren voor werkgevers en bij gemeenschappelijke inkoop. Het bouwblokkenschema hieronder is van kracht op aanbestedingen met een social return verplichting.

Lees hier volledige artikel

Nieuws

Code Sociaal Ondernemen

Stichting Code Sociale Ondernemingen is online: codesocialeondernemingen.nl.
Ondernemers die succesvol zijn toegelaten tot het Register Sociale Ondernemingen, zijn hier zichtbaar voor investeerdersoverheden en andere ondernemers. Op de website vind je meer informatie over het hoe en waarom van de Code Sociale Ondernemingen, de toelatingsprocedure, en relevante nieuws artikelen. Voor meer informatie over de code sociaal ondernemen en hoe ook jouw organisatie in aanmerking kan komen voor een registratie kan je contact opnemen met Social Club Den Haag.

Nieuws

Frisse blik op Welzijn

De gemeente Den Haag wil kleinschalige, wijkgerichte en innovatieve projecten op het gebied van welzijn stimuleren. Op 4 maart geven we het startsein van de campagne ‘Frisse Kijk op Welzijn in de Wijk’, om kleine organisaties in de stad te wijzen op de Subsidieregeling Welzijn 070.Komt u maandag 4 maart ook naar de inspiratiebijeenkomst? Sociaal vernieuwers delen hun ervaring op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Laat u inspireren en deel uw ideeën voor welzijn in de wijk!

Maandag 4 maart
14.00 – 16.00 uur
The Student Hotel The Hague. 

Programma
13:45 Ontvangst
14:00 Opening door wethouder Kavita Parbhudayal
14:10 Inspiratiesessies
15:30 Napraten met een drankje
16:00 Einde bijeenkomst

Aanmelden
Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol, dus meld u snel aan via welzijn@denhaag.nl (o.v.v. uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres).

We zien u graag op 4 maart!

Met vriendelijke groet,

Kavita Parbhudayal,
Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid

Nieuws

“Dutch momentum”

De OECD heeft in opdracht van de Nederlandse overheid een ‘policy review’ over sociaal ondernemerschap uitgebracht. In dit rapport wordt het Nederlandse ecosysteem voor sociale ondernemingen en sociaal ondernemerschap geanalyseerd en geeft de OECD aanbevelingen aan de overheid om dit ecosysteem te versterken.

De OECD is onder de indruk van de ontwikkelingen in Nederland. Antonella Noya, Head of the Social Economy and Innovation Unit, spreekt van een ‘Dutch momentum for a social impact society’. Om de potentie hiervan volledig te benutten is de overheid volgens de OECD aan zet.

Social Enterprise NL juicht de aanbevelingen toe, Stefan Panhuijsen (Directeur Social Enterprise NL): “Dit rapport is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Nederland. De OECD heeft een knappe analyse van het Nederlandse ecosysteem gemaakt. Wij staan achter de aanbevelingen en hopen dat het kabinet er snel werk van maakt.”

De belangrijkste aanbevelingen:

 • Clarify the conceptual framework
  Wat is een sociale onderneming nu precies? En wat is het verschil met sociaal ondernemerschap? De OECD stelt dat er meer eenduidigheid en duidelijkheid moet worden gecreëerd over de verschillende begrippen.
 • Formally recognise social enterprises
  De overheid moet een officiële en operationele definitie van de sociale onderneming hanteren en een register openen.
 • Promote social impact measurement and reporting
  De OECD stelt dat er met de introductie van het Impactpad een belangrijke stap is gezet, maar dat er meer nodig is om impact meting en management te ontwikkelen. Bijvoorbeeld vouchers voor kleine social enterprises.
 • Develop social entrepreneurial capacity and skills
  In het hoger onderwijs kent Nederland veel programma’s gericht op sociaal ondernemerschap, maar in basis- en middelbaar onderwijs nog niet. De OECD adviseert hiervoor programma’s te ontwikkelen en bij Europese ervaringen aan te sluiten.
 • Improve access to markets for social entrepreneurship development
  Er moet meer gebeuren om de toegang tot (publieke en private) markten te verbeteren. Onder andere door een ‘right to innovate’ te introduceren.
 • Improve access to markets for finance entrepreneurship development
  De OECD concludeert dat het financierslandschap voor sociale ondernemingen goed is ontwikkeld, maar dat er meer kan gebeuren voor early stage social enterprises, bijvoorbeeld door de introductie van een ‘small business loan matching scheme’.
 • Ensure sustainable institutional support for social entrepreneurship and social innovation
  Om het beleid voor sociaal ondernemerschap te coördineren adviseert de OECD de oprichting van het agentschap ‘Netherlands Social Entrepreneurship and Innovation’.

Het kabinet komt op korte termijn met een reactie op het OECD rapport.

Lees hier het hele rapport.

(Link naar originele artikel)

Nieuws

Nieuwe voorzitter

Social Club den Haag heeft per 1 november een nieuwe voorzitter. Judith Madigan heeft als voorzitter een belangrijke rol gespeeld bij de koerswijzigingen van Social Club Den Haag. Nu de nieuwe events staan, heeft Judith besloten zich als voorzitter terug te trekken en weer volledig te storten op haar eigen onderneming BRANDOUTLOUD. We zullen Judith zeker nog tegen komen tijdens toekomstige events van Social Club Den Haag en danken haar voor haar ongebreidelde enthousiasme. Judith, dank voor je inzet en bijdrage aan sociaal ondernemerschap in de Haagse regio.

Tegelijkertijd zijn wij blij om te kunnen berichten dat Bart de Bart de voorzittershamer overneemt. Bart is van begin af aan nauw betrokken bij Social Club Den Haag. Eerst als lid, daarna als winnaar van de 1Social Club Investor Days met zijn sociale onderneming Stichting Studeren & Werken op Maat en nu alweer ruim een jaar als bestuurslid. Kortom, een mooi boegbeeld voor Social Club Den Haag.