Impact

Schroeder Kringloop

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk is een organisatie die je kan splitsen in twee takken. De stichting heeft enerzijds zeven kringloopwinkels en anderzijds is het een mensontwikkelbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een tweede kans biedt. “Een sociale organisatie met een achtergrond vanuit het welzijnswerk”, vertelt meneer Frans Biemans, die werkt als manager bij Schroeder.

Arbeidsmatige dagbesteding

Dr. Schroeder had al 98 jaar geleden het idee dat mensen met een mentale of fysieke klachten laten deelnemen aan een arbeidsproces de beste oplossing was om het leven weer op te pakken. Tegenwoordig werkt Schroeder met een tweestaps traject. Personen die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben gekregen, kunnen hier een bepaalde periode arbeidsmatige dagbesteding of een re-integratie traject volgen. Zij worden bij Schroeder “passanten” genoemd. Het is namelijk de bedoeling om uiteindelijk weer afscheid van elkaar te nemen. Schroeder biedt hierbij begeleiding. Dit kan de nodige ondersteuning zijn om hun leven weer op te pakken en hen weer deel uit te laten maken van de maatschappij.

Werklocatie voor iedereen

Er zijn verschillende werkzaamheden mogelijk in diverse branches. Van horeca tot logistiek of houtbewerking. Schroeder werkt ook samen met de gemeente om passanten een werkplek te bieden.

Soms komen mensen binnen die geen uitweg meer zien in het leven. Op zo een moment is het belangrijk om ze te ondersteunen in wat zij nodig hebben. Het begint allemaal met structuur meegeven en geen te zware eisen aan de passanten stellen. “Eerst leren we elkaar kennen en vanaf daar bouwen we iets op”, vertelt Biemans. De arbeidsmatige dagbesteding is echter niet recreatief. De passanten moeten namelijk voldoende geëquipeerd zijn om weer betrokken te raken bij de maatschappij. Door de nodige skills te leren, kunnen zij weer uitstromen naar een reguliere baan.

De drie pijlers van Schroeder Kringloop

Schroeder heeft drie pijlers: armoedebestrijding, duurzaamheid en mensen een tweede kans bieden. Om armoede tegen te gaan, biedt Schroeder begeleiding naar schuldhulp. Ook kunnen de passanten in de kringloopwinkels voor weinig geld de nodige spullen kopen.

Om de duurzaamheid te bevorderen streeft Schroeder ernaar om zo min mogelijk spullen weg te gooien. Negentig tot 95 procent van de spullen zijn recyclebaar. In dit proces nemen ze graag de passanten mee in de voorlichting over duurzaamheid. Schroeder is daarnaast actief om op scholen en opleidingsinstituten duurzaamheid onder de aandacht te brengen.

Voor de sociale cohesie in de wijk hebben de kringloopwinkels buurthuizen ingericht. Hier is de ruimte voor contact met de buurtbewoners en worden voorlichtingen gegeven. Ook worden persoonlijke zaken en problemen zoals schulden, verslaving of ziektes bespreekbaar gemaakt. Zo is er een technotheek beschikbaar, waar mensen technologische hulpmiddelen kunnen lenen voor hun thuissituaties. Dit kan een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van bijvoorbeeld iemand met dementie. Een technologisch hulpmiddel kan de mensen eraan herinneren om de medicijnen in te nemen of de familie te alarmeren als hij of zij verdwaald is.

Bewustwording in de samenleving

Bewustwording voor duurzaamheid is niet het enige waar Schroeder aandacht voor heeft. Bewustwording in de samenleving dat mensen met klachten geholpen moeten worden, is ook erg belangrijk. Mensen met een moeilijk leven verdienen namelijk een tweede kans, vertelt Biemans. “Het zou mooi zijn dat iedereen in verschillende lagen van de bevolking deze mensen op weg kan helpen.”

Schroeder wil natuurlijk ook als bedrijf meetellen in de markt. Hiervoor zijn ook commerciële opdrachten nodig, zoals de doorverkoop van spullen. Deze hoeven niet veel geld op te leveren, maar ze zorgen er wel voor dat ze toekomen aan hun doelstelling als sociale onderneming. En dat lukt al 98 jaar lang. Op naar de honderd!

Meer informatie over Stichting Schroeder van der Kolk