Impact

Samen voor een inclusieve stad

Sociaal ondernemers hebben als belangrijkste missie het verhogen van arbeidsparticipatie, hierdoor zijn sociaal ondernemers een belangrijke banenmotor voor Den Haag. Sociale ondernemingen dragen jaarlijks bij aan de groei van werkgelegenheid (tussen 2018 en 2019 met gemiddeld 14%). Vanwege de professionele begeleiding en de focus op arbeidsparticipatie zijn sociaal ondernemers in staat om met mensen met een (zeer grote) afstand tot de arbeidsmarkt te werken. Zo kunnen zij werkplekken creëren voor kandidaten met een beschut werk indicatie, mensen met een zeer lage loonwaarde (banenafspraak) en andere kandidaten die moeilijk bemiddelbaar zijn.

Sociale ondernemingen spelen dus een belangrijke rol in de ontwikkeling én het behoud van duurzame banen voor kwetsbare inwoners van Den Haag.

Onderstaande film laat zien wat werk kan betekenen.


Deze film is gemaakt samen met Den Haag Werkt.