Nieuws

lancering Sector deal op 17 juni

In de afgelopen periode heeft Social Club Den Haag, als vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen samen met gemeente Den Haag en de verschillende partners hard gewerkt aan de totstandkoming van de sectordeal Sociaal Ondernemen. Door middel van deze sectordeal willen we het sociaal ondernemen in Den Haag verder laten groeien en professionaliseren. Om zo een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan de arbeidsparticipatie in Den Haag. De sectordeal Sociaal Ondernemen is een ambitieverklaring waarmee de gemeente Den Haag en Haagse sociaal ondernemers samen willen verder bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. Duurzame werkgelegenheid is hierbij het uitgangspunt. De individuele werkakkoorden tussen gemeente en ondernemers en het implementatieplan tussen gemeente en Social Club Den Haag dienen daarbij als bouwstenen voor deze sectordeal.

Op 17 juni 2021 is de feestelijke lancering van de sector deal sociaal ondernemen.