Nieuws

Regionale impact ecosystemen

Onlangs diende de gemeente Den Haag en een consortium van partners het ‘Resilient Regional Ecosystems for Social Impact ‘(R.R.E.S.I.) project in bij de Europese Commissie. Het project is opgericht om een ​​samenwerkingsverband in Europa op te zetten om zo best practices uit te wisselen. Tot deze best practices behoren het Social Innovation Center van Hannover en ImpactCity, het impact ecosysteem van Den Haag. De initiatiefnemers van het R.R.E.S.I project zijn pioniers in het bouwen van veerkrachtige lokale ecosystemen voor sociale ondernemingen. Social Club Den Haag is als vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen in de regio Haaglanden deelnemer in dit project.

Het R.R.E.S.I. project is gestart naar aanleiding van de gevolgen van de COVID-19 crisis. Vanwege deze crisis zagen de gemeente Den Haag en haar consortium partners steeds meer individuen die het risico lopen op sociale uitsluiting en werkloosheid. Daarnaast zorgt de crisis ervoor dat afspraken in de politiek op het gebied van milieu minder goed haalbaar zijn of op de lange baan worden geschoven. In deze moeilijke tijden dragen sociale ondernemingen rechtstreeks bij om de impact van de crisis op tal van manieren op te vangen. Bijvoorbeeld door samen te werken met de overheid of door deze juist aan te vullen. Hierdoor bieden sociale ondernemingen een breed scala aan sociale diensten, vooral voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

De gemeente Den Haag en haar partners Euclid Networkde provincie Antwerpen (België), Regio Hannover (Duitsland), Social Enterprise NLstad Aalst (België) en Efeler District (Turkije) hebben het voorstel voor het R.R.E.S.I. project ingediend bij de Europese Commissie. Gezamenlijk brengen ze veel ervaring en kennis met zich mee over hoe lokale en regionale overheden een cruciale rol spelen bij het creëren van een gunstig ecosysteem voor sociale impact. Aan de hand van cases uit hun eigen ecosysteem, laten zij zien wat de impact is van het werk van sociale ondernemers. Dit kan bijvoorbeeld het openen van een hub zijn of het aanbieden van speciale trainingen en het verbinden van sociale ondernemingen met andere spelers in het ecosysteem.
Dit internationale project focust zich met name op lokale benaderingen en beleid van de initiatiefnemers, maar laat ook de best practices zien van andere steden en regio’s. Den Haag, Hannover, Aalst, provincie Antwerpen en het Efeler District zijn de koplopers die deelnemen.

R.R.E.S.I. organiseert drie sociaal economische missies naar Den Haag, provincie Antwerpen en het Efeler-district in Turkije. Aan deze missie zullen meer dan 200 deelnemers uit meer dan tien landen deelnemen. In totaal zal het netwerk vijftien goede praktijkvoorbeelden verzamelen en presenteren voor het bouwen van een veerkrachtig lokaal ecosysteem voor sociale impact dat innovatie bevordert. Het project past perfect binnen de doelstellingen van de EU om sociaal ondernemerschap beter te stimuleren.

bron: Impact City / Social enterprise.nl