Nieuws

Transitiearena Werk en Wijk

Werken op maat: hoe kunnen mensen vanuit hun eigen talenten en behoeften ondersteund worden in hun zoektocht naar de best passende werkplek? En welke rol kan de lokale wijk daarin spelen? Dit is het thema van de transitiearena Werk en Wijk op woensdag 22 november 2023 in de Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Wij van Social Club zijn hierbij ook aanwezig.

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of een sociaal werkbedrijf? Wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Meld je dan aan! De transitiearena wordt georganiseerd door Movisie en SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid.

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Van de wijk naar werk: op wijkniveau is veel mogelijk, maar hoe stem je dat goed af en verbeter je het perspectief op betaald werk vanuit de wijk? 
 • Co-creatie: hoe kom je tot een goed samenspel en goede samenwerking met alle betrokken partijen, zowel binnen de wijk als daarbuiten? En hoe zet je de mensen om wie het gaat en hun behoeften daarin centraal? 
 • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbind je verschillende domeinen zoals werk en zorg, de wetten en budgetten?
 • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel om te werken aan duurzame, positieve verandering en impact op verschillende niveaus? 
 • Wat kan je zelf als gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf doen om lerend te blijven op dit thema?

Wat kun je verwachten tijdens de transitiearena?

In de transitiearena wordt gezamenlijk met collega’s vanuit verschillende arbeidsmarktregio’s gekeken naar verandering en hoe dat te vertalen naar concrete stappen voor je eigen lokale praktijk. De bijeenkomst start met een uitleg over de transitietheorie van Drift. Daarna passeren vernieuwende voorbeelden uit de praktijk de revue. Vervolgens vormen de deelnemers groepen om te verdiepen en ideeën uit te wisselen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerklunch. 

Hoe ziet het programma eruit?

 • 09:30-10.00 uur: inloop met koffie en thee bij Colour Kitchen Zuilen, Utrecht 
 • 10:00-10:30 uur: uitleg transitiearena 
 • 10:30-11:15 uur: delen van twee praktijkvoorbeelden
  o    Sterk door Werk
  o    Baankans! 
 • 11:15-12:30 uur: verdieping in groepen 
 • 12:30-12:45 uur: terugkoppeling en blik vooruit 
 • 12:45-13:30 uur: afsluitende netwerklunch

De praktijkvoorbeelden tijdens de transitiearena

Sterk door Werk

Monique Wassenburg, regionaal projectleider Sterk door Werk Rivierenland en Linda Lam, IPS-begeleider Werkzaak Rivierenland, presenteren het regionaal project Sterk door Werk. Hierbij wordt de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) gebruikt om deelnemers met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden naar werk. Binnen deze methodiek zijn een behandeling bij de GGZ, intensieve begeleiding van een IPS-trajectbegeleider en ondersteuning bij het vinden en behouden van werk met elkaar verbonden. De werkgevers die hieraan meewerken krijgen zelf ook advies. De capaciteiten en wensen van de werkzoekende zijn hierbij het uitgangspunt. Door het contact tussen werkzoekende, zorg, IPS-trajectbegeleider en werkgever, kunnen partijen goed inspelen op eventuele knelpunten en deze tijdig opvangen. Maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn de kern van de aanpak. Lees meer informatie over Sterk door Werk

Baankans!

Ruben Blanke, onze businesscoach Sociaal Ondernemen (BSO) en bestuurslid van Social Club Den Haag, vertelt over onze pilot Baankans!. Binnen deze pilot slaan buurtorganisaties en lokale sociale ondernemers in Den Haag de handen ineen om gezamenlijk stadsgenoten met een langdurige uitkering weer perspectief te geven op een baan en een opleiding. Samen met de coaches van Stichting Studeren & Werken op Maat en de buurtorganisaties gaan wij op zoek naar de passies en talenten van deze mensen. Bij deelnemende ondernemers wordt er gezocht naar een passende plek waar de werkzoekende op de werkvloer kan ontdekken waar diens kracht ligt. De sociale onderneming is een werkontwikkelplek / re-integratieplek voor de kandidaat en (meestal) geen eindstation, zodat de kandidaat na de sociale onderneming kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Lees ook het artikel over Baankans!.

Ook deelnemen aan de transitiearena? 

Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Movisie.