Nieuws

Challenge Inclusieve Arbeidsmarkt!

Hoe kunnen we het voor mensen met een arbeidsbeperking makkelijker maken om een passende baan te vinden en duurzaam in te vullen?

Meer dan 10.000 mensen met een arbeidsbeperking zijn nu nog op zoek naar een baan. De gemeente is op zoek naar innovatieve oplossingen die participatie op de arbeidsmarkt toegankelijker maken voor mensen met een arbeidsbeperking enerzijds en anderzijds belemmeringen voor werkgevers wegnemen om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

We zetten ons in om arbeidsbeperkten te begeleiden naar werk samen met werkgevers in de stad. Daarbij hebben we ook de hulp nodig van werkgevers die een arbeidsplek willen aanbieden voor deze doelgroep. De uitdaging zit vanuit werkzoekenden in zaken als taalbarrières, beperkte digitale vaardigheden, gezondheidsbeperkingen of gebrek aan diploma’s het moeilijk om een passende werkplek te vinden. Voor werkgevers kan het dan weer lastig zijn om inzicht te krijgen in de competenties van kandidaten en zo om een goede afweging te maken tussen kandidaten.

Hebben jullie een (deel)oplossing die werkzoekenden met een arbeidsbeperking helpt om de juiste baan te vinden, krijgen én houden? Of werkgevers helpt om de voor hen passende werkzoekende met arbeidsbeperking te vinden en te faciliteren? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

Wat is er te winnen?

  • Een innovatiebudget van maximaal € 25.000, voor het ontwikkelen en uitwerken van een prototype voor de oplossing (product of dienst);
  • Een begeleidingstraject van vijf maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen;
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot;
    Toegang tot het netwerk van de overheid.

Ben jij geïnteresseerd geraakt na het lezen van deze challenge en denk je met een innovatieve oplossing bij te kunnen dragen aan het probleem?
Klik dan op de onderstaande button voor meer informatie of om je gelijk aan te melden (vóór donderdag 12 mei 17.00uur).