Welke voorzieningen en subsidies kan ik aanvragen?

Om het werken met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te stimuleren, zijn er veel voorzieningen en subsidies beschikbaar. Zo kun je bijvoorbeeld een jobcoach inschakelen, een subsidie aanvragen voor speciale aanpassingen op de werkvloer voor arbeidsbeperkten of loonkostensubsidie aanvragen om verminderde productiviteit te compenseren.

De subsidies zijn bedoeld om eventuele verschillen in productiviteit en overige kosten te vergoeden. Een gezonde onderneming is niet afhankelijk van deze subsidies.

Bekijk welke voorzieningen en subsidies je kan aanvragen per doelgroep: