Wat is sociaal ondernemerschap?

Bij sociaal ondernemerschap staat het maatschappelijk doel van de onderneming voorop. Deze ondernemers helpen bij het oplossen van problemen in de maatschappij, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze personen komen, door wat voor reden dan ook, moeilijk aan een baan. Sociale ondernemers bieden deze personen een werk of -opleidingsplek aan, waardoor ze weer mee kunnen doen.

Andere kenmerken van sociaal ondernemerschap zijn, dat de primaire inkomsten uit commerciële activiteiten komen en de winst geherinvesteerd wordt om de maatschappelijke impact te vergroten. Daarnaast is het van belang dat de sociale onderneming financieel gezond is en een duidelijke maatschappelijke missie en visie voor de toekomst heeft.