Waarom werken met mensen met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt?

Mensen met ‘een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt’ komen door uiteenlopende oorzaken moeilijk aan het werk. Bijvoorbeeld door een verstandelijke of lichamelijke beperking, maar ook schoolverlaters, ouderen of statushouders kunnen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Al deze werkzoekenden hebben ieder een eigen talent en zijn vaak geschikt voor specifieke functies.

De verschillende doelgroepen brengen elk hun eigen kwaliteiten mee. Zo is iemand met autisme vaak analytisch ingesteld en heeft oog voor detail. Iemand met het syndroom van Asperger is vaak erg perfectionistisch. Met de juiste aandacht en begeleiding leveren zij goed werk en versterken ze jouw team.

Steeds meer bedrijven willen met hun personeelsbestand een afspiegeling zijn van een inclusieve samenleving. Alleen samen kunnen we daarvoor zorgen, zodat niemand langs de kant blijft staan en iedereen een kans krijgt om mee te doen.

Op de website van Baankans! stellen een aantal Haagse sociaal ondernemers en hun medewerkers zich aan je voor en laten zien dat het werken met ‘doelgroepen’ veel voordelen kent.