Op welke manieren kan ik iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen?

Er zijn meerdere manieren waarop je iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst kunt nemen. Zo kun je bijvoorbeeld iemand zelf of via een detacheringsovereenkomst in dienst nemen.

Zelf in dienst nemen

Je kunt natuurlijk zelf een werkzoekende met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen. Je hebt dan zelf controle over alle personeelsgerelateerde aspecten. Door de regelingen en voorzieningen die er beschikbaar zijn loop je weinig risico.

Detacheringsconstructie

Als het (nog) niet haalbaar is om een iemand zelf in dienst te nemen, kun je via een detacheringsconstructie kandidaten van een SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening) in je onderneming laten werken. De werknemer blijft dan in dienst bij het SW-bedrijf. Deze draagt dan ook alle risico’s en verzorgt de begeleiding. Kijk voor meer informatie bij het Werkgeverservicepunt (SWH).