Hoe werkt detachering?

Bij detachering leen je een werknemer van een Sociale werkvoorziening (SW-bedrijf). Je loopt dan geen risico voor deze werknemers. Om een detacheringsconstructie op te zetten moet je de volgende stappen nemen:

  1. Neem contact op met het Werkgeversservicepunt of met een SW-bedrijf en inventariseer de mogelijkheden.
  2. Informeer bij je accountmanager van het WSP of een proefperiode mogelijk is. Tijdens deze periode behoudt de werknemer zijn uitkering en kan je vaststellen of hij geschikt is voor de positie.
  3. Bespreek samen met de accountmanager welke vormen van ondersteuning nodig zijn en hoe deze geregeld moeten worden. Hierbij kan je denken aan een jobcoach of aanpassingen op de werkplek.
  4. Maak (prijs)afspraken en sluit een contract af. Vermeld duidelijk alle verwachtingen die je hebt in het contract.