Hoe passen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in mijn businessmodel?

Het werken met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt moet natuurlijk in je businessmodel passen. Het is immers belangrijk om een gezonde, winstgevende onderneming op te bouwen. De capaciteiten van je werknemers moeten dus goed passen bij het werk dat van ze wordt gevraagd. 

in de brochure ‘Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief‘ maakt het AWVN onderscheid tussen de volgende 4 modellen:

  1. Eenvoudig werk op grote schaal: Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een schoonmaakbedrijf dat mensen met een beperking inzet. Zo kan je op grote schaal kostenconcurrerend opereren.
  2. Eenvoudig werk in een eenvoudige omgeving: bijvoorbeeld verpakkingswerk aan een lopende band. Voor deze activiteiten is weinig extra begeleiding nodig.
  3. Eenvoudig werk in een complexe omgeving: In deze situatie hebben werknemers te maken met een complexe productieomgeving of kunnen ze met onverwachte situaties te maken krijgen. Zulke situaties eisen intensieve begeleiding, wat de aansturings- en coördinatiekosten laat oplopen.
  4. Werk op MBO- of HBO-niveau: Vaak is er in deze situatie geen sprake van een verminderde loonwaarde, maar zijn er bijvoorbeeld werkpleksaanpassingen nodig voor een werknemer in rolstoel.