Sociale Ondernemers van BaanKans komen samen voor reflectie en toekomstplannen 

Op 1 juli jongstleden vond er een inspirerende bijeenkomst plaats waarbij alle sociale ondernemers die betrokken zijn bij BaanKans samenkwamen. De middag stond in het teken van reflectie op de resultaten van het afgelopen jaar, het bespreken van plannen voor de toekomst en hierover in gesprek gaan met de sociale ondernemers.  

Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de successen en leerpunten van het afgelopen jaar en werden ervaringen en inzichten gedeeld. Er werd niet alleen teruggekeken, maar vooral ook vooruitgekeken naar de mogelijkheden om het project verder te ontwikkelen en uit te breiden. Een belangrijk onderdeel van de middag was de strategische sessie, waarin de genodigden gezamenlijk nadachten over de verdere invulling en vormgeving van BaanKans. 

BaanKans heeft als doel mensen, die om diverse redenen niet meer aan het werk zijn, een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te bieden. De kern van het project ligt in het bieden van maatwerk: onze verbinder en baancoaches gaan in gesprek met kandidaten om hun wensen en talenten in kaart te brengen. Vervolgens wordt er gekeken of er sociale ondernemingen zijn die bij het profiel van de kandidaat passen. De behoefte van de kandidaat blijft hierbij altijd voorop staan. Wanneer er een match is tussen een kandidaat en een sociale onderneming, wordt de persoon geplaatst met als resultaat: een baan! Het afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met 250 kandidaten, waarvan er 48 met succes zijn uitgestroomd naar een baan of opleiding. 

De bijeenkomst heeft wederom laten zien dat samenwerking en gedeelde visie de sleutel zijn tot succes. Met de vastberadenheid en inzet van alle betrokkenen, kijken we met vertrouwen uit naar de toekomst en blijven wij ons inzetten voor het creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. 

Meer weten over BaanKans? Ga voor meer informatie of om betrokken te raken bij ons initiatief naar onze website. Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen een kans krijgt om mee te doen. 

In gesprek met wethouder Kapteijns over sociaal inkopen

Vorige week spraken Bart de Bart, voorzitter van Social Club Den Haag, Ruben Blanke en wethouder Arjen Kapteijns over het belang van sociaal inkopen bij sociale ondernemingen. 

We bespraken onder andere dat sociaal inkopen niet alleen werkgelegenheid creëert, maar ook essentieel is voor de overgang naar een inclusieve economie. Het was een constructief gesprek waarbij we het onder andere hebben gehad over onze gezamenlijke doelen en kansen. Uiteraard als doel om samen nog meer impact te kunnen maken.

Wat is sociaal inkopen?

Sociaal inkopen betekent dat organisaties, zoals gemeenten, bewust producten en diensten afnemen van bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Dit zorgt ervoor dat kwetsbare mensen weer mee kunnen doen en bevordert ook een toegankelijke arbeidsmarkt! Sociale ondernemingen streven naar maatschappelijke impact boven winst, wat hen uitstekende partners maakt voor sociaal inkopen.

Via initiatieven zoals Baankans zet SWOM zich in Den Haag in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Samen werken we aan een stad waar iedereen de kans krijgt om actief deel te nemen!