Een goede administratie is wettelijk verplicht en goed voor je eigen bedrijfsvoering. Een goede administratie is ook nodig om correct aangiftes te doen bij de belastingdienst. 

In de administratie leg je alle gegevens van jouw onderneming vast:

 • Kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
 • Financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
 • Tussentijds gemaakte controleberekeningen
 • Ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
 • Bankafschriften
 • Contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 • Agenda’s en afsprakenboeken
 • Correspondentie
 • Software en databestanden

Daarnaast ben je wettelijk verplicht de basisgegevens van je administratie voor 7 jaar te bewaren. Onder de basisgegevens vallen ondermeer:

 • Het grootboek
 • De debiteuren- en crediteurenadministratie
 • De voorraadadministratie
 • De in- en verkoopadministratie
 • De loonadministratie

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de belastingdienst.

Administratie uitbesteden

Je kunt natuurlijk ook je administratie uitbesteden aan een accountant of boekhouder. Het grote voordeel hiervan is, dat je meer tijd over houdt voor andere zaken. Boekhouders en accountants kennen de fiscale voordelen waar je als (kleine) ondernemer gebruik van kunt maken.

Het inhuren van een boekhouder of accountant kan hoog in de kosten oplopen. Je kunt er ook voor kiezen om de administratie deels uit te besteden. Zo kun je de kosten van het inhuren van een boekhouder of accountant deels terugdringen, terwijl alle ingewikkelde onderwerpen door een boekhouder of accountant worden afgehandeld. Bekijk ook mkbservicedesk voor tips over het voeren van een administratie.

Als ondernemer krijg je te maken met de inkomensbelasting, omzetbelasting (btw) en betaal je loonheffing en premies voor je personeel.

De volgende bronnen geven een overzicht van de belastingen waar je mogelijk mee te maken krijgt:

Gevestigde en startende ondernemers kunnen in aanmerking komen voor diverse belastingvoordelen. Deze zijn bedoeld om het ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Naast algemene belastingvoordelen kan je als sociaal ondernemer ook vaak aanspraak maken op premiekortingen voor personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Personeelsgebonden belastingvoordelen

Werken in jouw onderneming personen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan heb je doorgaans recht op verschillende belastingvoordelen. Bekijk per doelgroep op welke belastingvoordelen je aanspraak kunt maken.

Zelfstandigenaftrek

De hoogte van de zelfstandigenaftrek verschilt per jaar en is afhankelijk van een aantal factoren. Doe de ondernemerscheck om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.

Startersaftrek

Startende ondernemers kunnen aanspraak maken op een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Er zijn verschillende voorwaarden van toepassing om in aanmerking te komen voor startersaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een regeling waarmee je investeringen in bedrijfsmiddelen aftrekt van de winst en waardoor je minder winstbelasting betaald. Wel moeten de bedrijfsmiddelen voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het aanvragen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gaat via de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden mag je geen btw meer rekenen aan klanten. Doe je geen btw-aangifte en kun je geen btw meer terugvragen voor gemaakte kosten of investeringen.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt er automatisch rekening gehouden met mkb-winstvrijstelling door de belastingdienst.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt bent, dan heb je recht op een verhoogde startersaftrek. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen.

Subsidies en overheidsregelingen kunnen helpen met het realiseren van jouw plannen. Het is echter belangrijk dat een sociaal onderneming niet afhankelijk wordt van subsidies. Een gezonde sociale onderneming haalt haar inkomsten primair uit de markt.

Subsidies zijn voornamelijk bedoeld om een verminderde productiviteit van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt te compenseren. Daarnaast bestaan er subsidieregelingen gebonden aan specifieke branches en subsidies die individuele omstandigheden van ondernemers compenseren. 

Personeelsgebonden subsidies

Als je in je onderneming werkt met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kun je waarschijnlijk aanspraak maken op subsidies zoals loonkostensubsidie. Bekijk hier de subsidies per doelgroep:

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 

In bepaalde gevallen kan de gemeente Den Haag financiële hulp bieden aan ondernemers. Het gaat hierbij om hulp aan startende of bestaande ondernemers die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden:

De gemeente kan ook steun geven in de vorm van een bedrijfskapitaal. Bezoek de website van de gemeente Den Haag voor meer informatie.

WW-uitkering behouden

Als je een onderneming wilt starten en momenteel een WW-uitkering ontvangt, is het mogelijk om deze (gedeeltelijk) te behouden. Bespreek samen met je adviseur de mogelijkheden.

Besluit je om de onderneming te beginnen, dan kun je kiezen voor een startperiode. Deze periode bestaat uit 26 weken waarin je minder WW-uitkering ontvangt. In deze periode kun je alle tijd aan je onderneming besteden. Na de startperiode moet je de uren die je aan de onderneming besteed doorgeven aan het UWV. Deze uren worden van je WW-uitkering afgehaald.

Subsidies per sector 

Naast bovengenoemde subsidies stelt de Rijksoverheid meerdere subsidies beschikbaar per sector. Vaak zijn die gericht op ondernemers die zich bezig houden met innovatie en duurzaamheid. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je per sector zoeken of je voor een subsidie in aanmerking komt.

In bijna alle gevallen heb je financiering nodig voor het starten van een onderneming. Voor iedere financiering heb je een overtuigend ondernemersplan nodig. Zo kunnen financierders beter inschatten of jouw onderneming een succes wordt. Hieronder vind je een lijst met bronnen van financiering:

Eigen vermogen
Eigen vermogen is een belangrijk element in de financiering van je onderneming. Het gaat hierbij om het geldbedrag dat je zelf inlegt. Vaak is het eigen vermogen niet toereikend om alle startkosten te dekken.
Vreemd vermogen
Om de kosten te dekken kun je een financieringsaanvraag doen voor vreemd vermogen, zoals bijvoorbeeld een banklening. Banken kijken vaak naar de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Ze zien graag dat je een aanzienlijk deel van de startkosten zelf inbrengt om je onderneming te starten. Dit verlaagt het risico voor banken en laat ook zien dat je serieus bent over je ideeën.
Banklening

Bankleningen zijn het meest gebruikte instrument voor de initiële financiering van ondernemingen. Het gaat daarbij vaak om een zakelijke rentedragende lening. Banken bieden verschillende producten aan onder verschillende voorwaarden. Bekijk dus goed welk product het beste bij jouw behoeftes past.

Steeds meer banken beginnen met ‘impact investeren’. Doormiddel van het verstrekken van gunstige leningen of het sponseren van ondernemingen proberen zij bij te dragen aan een betere maatschappij. Deze banken kijken dan ook positief naar sociaal ondernemerschap.

Lening/donatie van fondsen

Naast banken kunnen fondsen ook een belangrijke rol spelen in het vervullen van je financieringsbehoefte. Fondsen hebben vaak specifieke doelstellingen. Sommige proberen de bedrijvigheid in een bepaalde regio te stimuleren, terwijl andere zich richten op het aanjagen van innovatieve ideeën.

Ook sociaal ondernemers die het maatschappelijke doel hebben om de arbeidsparticipatie te vergroten van kwetsbare doelgroepen in de samenleving kunnen terecht bij diverse fondsen. Deze fondsen kunnen je steunen door middel van een éénmalige donatie of een rentedragende lening. .

Hieronder vind je een lijst met relevante fondsen:

 • Stichting DOEN: heeft een speciaal programma voor sociaal ondernemers die zich focussen op het vergroten van arbeids- en/of maatschappelijke participatie van sociaal kwetsbare groepen in de samenleving. Zowel bestaande ondernemers als startende ondernemers kunnen bij stichting DOEN terecht voor het aanvragen van subsidie of een lening.
 • Anton Jurgens fonds: steunt initiatieven die zich richten op arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij hebben ze een voorkeur voor initiatieven die de potentie hebben minimaal 50% van de bedrijfskosten te dekken uit commerciële inkomsten. De gemiddelde donatie of lening bedraagt €50.000. Het Anton Jurgens fonds is eveneens founding partner van Social Enterprise NL.
 • VSB Fonds: ondersteunt sociaal ondernemers die zich inzetten voor een sociale en inclusieve samenleving, waaraan iedereen meedoet. Het fonds helpt met geld, kennis en netwerk.
 • Oranje FondsZet zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Het fonds steunt sociale initiatieven met financiering, kennis, erkenning en zichtbaarheid. Sociale ondernemers kunnen geld aanvragen of meedoen aan een van de programma’s.
 • Triodos-Baas FondsHet Triodos-Baas fonds richt zich op zowel duurzaamheid als sociaal ondernemerschap. Het fonds ondersteunt initiatieven die zich inzetten voor een gezond ecosysteem, waarin mens en natuur in balans met elkaar samenleven.
 • Start Foundation: De Start Foundation focust zich op het creëren van banen voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen zij met behulp van experimenten, campagnes en investeringen.
Microkrediet 

Naast banken of fondsen kun je mogelijk ook terecht bij Qredits voor een microkrediet. Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal €50.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. Daarnaast biedt Qredits individueel advies en begeleiding door een ervaren coach.

MKB Krediet 

Het MKB-krediet is een zakelijke lening. Zowel startende als bestaande ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Borgstelling MKB Kredieten

Ondernemers die een lening willen afsluiten, maar te weinig onderpand kunnen bieden aan banken komen mogelijk in aanmerking voor het borgstellingskrediet. Dit is een voorziening van het ministerie van Economische Zaken waarin het ministerie voor een deel van de lening garant staat. Zo wordt het voor banken toch nog aantrekkelijk om de ondernemer een lening te verstrekken.

De borgstelling is specifiek gericht op ondernemingen uit het MKB. Dat betekent dat ondernemingen die in aanmerking komen maximaal 250 werknemers (FTE) in dienst hebben en een jaaromzet van maximaal €50 miljoen of een balanstotaal van maximaal €43 miljoen hebben. Daarnaast moet de onderneming voldoende continuiteitsperspectief hebben.

Het aanvragen van een borgstellingskrediet gaat via de bank. Hieronder vind je een lijst met alle financiers waar een borgstellingskrediet aangevraagd kan worden:

Lening/donatie van bekenden

Naast de officiële kanalen kan je natuurlijk ook kijken of je je financieringsbehoefte kunt vervullen met hulp uit je eigen kringen zoals familie en goede vrienden. Mogelijk zijn zij bereid je een onderhandse lening te verschaffen of zelfs een donatie te maken. Het voordeel van een onderhandse lening is dat het rentetarief vaak onder die van de markt ligt. Lenen op deze manier is dus meestal goedkoper dan lenen op de markt. Er zijn echter meerdere zaken waar je goed rekening mee moet houden om in uiterste gevallen verstoorde relaties te voorkomen. Het is dan ook van belang dat je de overeenkomst laat vastleggen in een contract en deze vervolgens laat nakijken door een deskundige. Voor meer informatie kun je terecht op ikgastarten.nl

Investering van investeringsfonds
 • SI² FundSI² Fund is een investeringsfonds dat met name sociaal ondernemingen in de beginfase en groei fase ondersteunt. Dat doen zij met investeringen tussen de 250.000 en 1.5 miljoen euro. Daarnaast bieden zij intensieve coaching om jouw sociaal onderneming tot een succes te maken.
Investeringen van informal investors

Informal investors zijn individuen die zelf investeringen doen en dus ook zelf bepalen in welke ondernemingen zij investeren. Vaak zijn dit oud-ondernemers die succesvol zijn geworden met hun eigen onderneming en nu jonge initiatieven willen steunen. Je komt vaak met deze investeerders in contact door je eigen netwerk uit te breiden.

Crowdfunding

Crowdfunding is een toenemend populair alternatief voor leningen via banken of fondsen. Crowdfundingplatformen verbinden op effectieve wijze investeerders met ondernemers. Op deze platformen pitch je je idee waarna investeerders zelf kunnen kiezen of ze hierin willen investeren. Je hebt een goed ondernemersplan en kunt je idee op korte maar krachtige manier pitchen voor een groot publiek.

Hieronder staan de grootste crowdfunding platformen op een rijtje:

 • One Planet CrowdOne Planet Crowd is een crowdfundingplatform dat zich specifiek richt op ondernemingen die een positieve impact hebben op mens en milieu. Voor sociaal ondernemers is dit platform dus erg interessant. Het platform biedt leningen aan van €50.000 tot €2.500.000.
 • Collin CrowdfundCollin Crowdfund is een crowdfundingplatform voor ondernemers uit het MKB. Het platform biedt leningen aan van €50.000 tot €2.500.000.
 • Kapitaal op MaatKapitaal op Maat is een crowdfundingplatform voor ondernemers uit het MKB. Het platform biedt leningen aan van €25.000 tot €2.500.000.
 • Knab CrowdfundingKnab Crowdfunding is een crowdfundingplatform voor ondernemers uit het MKB. Het platform biedt leningen aan van €50.000 tot €2.500.000.
 • Voor je BuurtVoor je Buurt is een platform waar mensen vooral projecten in hun buurt of stad kunnen steunen. De projecten moeten bijdragen aan een socialere buurt of stad. Ongeveer 80% van de campagnes op het platform zijn succesvol. Daarnaast maken de campagnes kans op donaties van verschillende fondsen en overheden.
 • CrowdAboutNowCrowdAboutNow is één van de eerste crowdfundingplatforms van Nederland.  Het platform richt zich op ondernemers die willen starten, uitbreiden of vernieuwen. CrowdAboutNow biedt verschillende financieringsopties aan en zorgt daarnaast voor persoonlijke crowdfunding begeleiding.
Subsidies

Als sociaal ondernemer kan je mogelijk aanspraak maken op subsidies. Deze kunnen helpen je plannen te realiseren. Wel is het belangrijk dat je onderneming niet afhankelijk wordt van subsidies. De subsidies voor sociaal ondernemers zijn vaak gerelateerd aan het personeel van de onderneming en van je financiële situatie. Een overzicht van deze subsidies vind je hier. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt daarnaast per sector verschillende subsidies beschikbaar.