Den Haag Onderneemt! 2022

Op 31 mei vindt Den Haag Onderneemt! 2022 plaats. Voor de vierde keer wordt dit event georganiseerd speciaal voor Haagse ondernemers. Dit keer in de Fokker Terminal. Kom je ook? Meld je hier aan. Hierna ontvang je meer informatie over het programma en wanneer je je kunt inschrijven voor de workshops. 

We kijken ernaar uit om na een lange periode weer met zijn allen bij elkaar te komen. Afgelopen anderhalf jaar waren voor alle ondernemers roerig en moeizaam. Hoe gaan we nu verder? Vol goede moed kijken wij vooruit, daarom presenteren wij Den Haag Onderneemt! 2022 met het thema: “Zakendoen in coronatijd: Wat hebben we geleerd?” Er zijn diverse workshops in de vorm van break-out sessies en een netwerkmarkt waar we op een interactieve manier onder andere de lessen van ondernemen tijdens coronatijd kunnen bespreken. 

Social Club Den Haag is ook van de partij tijdens Den Haag Onderneemt! 2022. Wij zullen een workshop verzorgen onder de noemer: ‘Post-corona arbeidsmarkt: hoe de Businesscoach Sociaal Ondernemen concrete ondersteuning biedt bij de groei van uw onderneming’.  

De workshop gaat over hoe je jouw onderneming duurzaam kan laten groeien en daarbij maatschappelijke impact kan maken. De businesscoach sociaal ondernemen geeft samen met een team van coaches concrete ondersteuning bij het opschalen of transformeren van je onderneming. Tijdens de workshop ontmoet je enkele van onze coaches en gaan we gelijk aan de slag.  

Meer informatie over de Businesscoach Sociaal Ondernemen? Businesscoach@socialclubdenhaag.nl  

Aanmelden voor Den Haag onderneemt! 2022?  

Jaarborrel 2021

De Jaarborrel van Social Club Den Haag gaat op 30 september na een bewogen jaar weer plaatsvinden!

En wat voor een tijd hebben we samen als sociaal ondernemers achter de rug. De een groeide, de ander moest vechten voor zijn bestaan. Juist daarom heffen we graag met alle leden het glas op alle innovatiekracht, lef en power van de sector sociaal ondernemen!

Wil je langskomen maar ben je (nog) geen lid van Social Club Den Haag?
Neem contact op met onze helpdesk of mail naar: info@socialclubdenhaag.nl

Sector Deal Sociaal Ondernemen

Vandaag heeft Social Club Den Haag als branche vertegenwoordiger van alle sociaal ondernemers in Den Haag de eerste Haagse sectordeal Sociaal Ondernemen ondertekend. Met deze sectordeal bekrachtigen de sociaal ondernemers, de Gemeente Den Haag en alle relevante stakeholders hoe zij in de komende jaren gaan samenwerken aan een inclusief Den Haag. Het gezamenlijke streven is om de sector verder te professionaliseren om hiermee nog meer duurzame banen te realiseren voor Hagenaars met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Samen willen we hiermee de koppositie van meest inclusieve stad in Nederland behouden en uitbouwen. 

Bart de Bart, voorzitter Social Club Den Haag: “In de afgelopen tien jaar is sociaal ondernemerschap in kleine stappen volwassen geworden. Daarom is het nu het juiste moment om de handen ineen te slaan om deze sector verder te laten groeien en vanuit een gezamenlijk beleid echte en duurzame banen te creëren.

Wij staan als sector voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt, waar iedereen tot zijn recht komt. Een eerlijke arbeidsmarkt waar ook jouw partner, broer, zus of kinderen hun plek kunnen vinden. En een arbeidsmarkt die ook een beetje lief is, waarin meedoen centraal staat en waar het niet alleen om winst maken gaat.

Onze leden zijn praktijkvoorbeelden die laten zien dat het runnen van een gezond bedrijf, zwarte cijfers draaien en sociale impact maken hand in hand kunnen gaan. We zijn dan ook blij dat we vandaag met de ondertekening van deze sectordeal de vervolgstap hebben kunnen zetten in onze samenwerking met de gemeente Den Haag. Concreet kunnen we hiermee jaarlijks honderden Hagenaars aan een baan helpen en een plekje geven in onze stad” 

.

lancering Sector deal op 17 juni

In de afgelopen periode heeft Social Club Den Haag, als vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen samen met gemeente Den Haag en de verschillende partners hard gewerkt aan de totstandkoming van de sectordeal Sociaal Ondernemen. Door middel van deze sectordeal willen we het sociaal ondernemen in Den Haag verder laten groeien en professionaliseren. Om zo een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan de arbeidsparticipatie in Den Haag. De sectordeal Sociaal Ondernemen is een ambitieverklaring waarmee de gemeente Den Haag en Haagse sociaal ondernemers samen willen verder bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. Duurzame werkgelegenheid is hierbij het uitgangspunt. De individuele werkakkoorden tussen gemeente en ondernemers en het implementatieplan tussen gemeente en Social Club Den Haag dienen daarbij als bouwstenen voor deze sectordeal.

Op 17 juni 2021 is de feestelijke lancering van de sector deal sociaal ondernemen.

Regie aan de kandidaat?

Social Enterprise NL heeft het vraagstuk van toeleiding naar werk onderzocht en een nieuw model van samenwerking tussen instanties, werkgevers en kandidaten uitgewerkt; het Regie aan Kandidaten en Werkgevers model. De toekomst van toeleiding?

Het vraagstuk arbeidsparticipatie is groot en complex en boekt al decennia weinig vooruitgang. Participatiewetten, decentralisaties, sociale akkoorden en brede offensieven ten spijt. Nog steeds staan ruim een miljoen mensen langs de kant en komen er nieuwe mensen bij, zoals jongeren en statushouders. 

Sociaal- en andere betrokken ondernemers wijzen op een belangrijk knelpunt; er zijn arbeidsplaatsen en er zijn geschikte kandidaten maar die vinden elkaar zeer moeizaam. Er kan een sprong voorwaarts gemaakt worden als we oplossingen vinden voor deze frictie, als de beschikbare plekken snel en goed worden ingevuld. Plaatsing van kandidaten moet veel sneller en eenvoudiger. Dan zullen meer werkgevers toetreden en komen er meer plaatsen beschikbaar.

Toeleiding bevindt zich op het snijvlak van de arbeidsmarkt en het sociaal domein. De plaatsing van een kandidaat op een functie met loonaanvulling en ondersteuning is een complexe overeenkomst tussen drie partijen; de beherende instantie (Gemeente, SW-bedrijf of het UWV), de werkgever en de kandidaat. Daaromheen worden allerlei andere actoren aangehaakt zoals loonwaarde bureaus en jobcoaches. Ieder met diens eigen kaders en wensen. Met lange processen en hoge uitvoeringskosten voor alle partijen tot gevolg.

Lees hier de whitepaper

bron: Socialenterprise.nl

Dignita komt naar Den Haag

Stichting Not For Sale is een internationale organisatie die slachtoffers van mensenhandel of uitbuiting via verschillende sociale ondernemingen een toekomstperspectief biedt. Jorrit Looijenga is oprichter van een van deze ondernemingen: Dignita. Via drie restaurants en een eigen academie biedt Dignita kwetsbare vrouwen in Amsterdam opleidingen, werkplekken en begeleiding op maat. Na het succes in Amsterdam breidt de onderneming dit jaar uit naar Den Haag, waar het zich ook zal richten op mannen.

(On)zekerheid in crisistijd
Voor een onderneming die actief is in de horeca en tegelijkertijd werkt met een kwetsbare doelgroep, is de coronacrisis een flinke uitdaging. Gelukkig staat Dignita stevig in zijn schoenen. Jorrit: “Het geld waarmee wij werken is bedoeld om anderen te helpen, dus hier gaan we zorgvuldig mee om. De stichting is 100% eigenaar is van de restaurants en de opbrengsten gaan volledig naar het sociale programma. De combinatie van voorzichtig financieel beleid en steun van de overheid maakt dat we er nu gelukkig goed voor staan.” Dit betekent dat Jorrit zich volop kan richten op de deelnemers, want zonder plek om te werken en leren bestaat het risico dat zij in een sociaal isolement belanden. Iets wat juist voor deze groep enorme risico’s met zich meebrengt.

Aanpassen en doorzetten
Net als elke andere onderneming heeft ook Dignita zich moeten aanpassen aan het nieuwe werken. Dit begon tijdens de eerste lockdown met een computercursus voor alle deelnemers. “De meesten waren niet thuis in de digitale wereld, dus daar hebben we ons eerst op gericht”, aldus Jorrit. “Toen dat beter ging hebben we bijvoorbeeld kooklessen op afstand georganiseerd en grepen we waar de maatregelen het toelieten de kans aan om elkaar face tot face te zien. Zo hebben we steeds manieren gevonden om het contact te onderhouden.”

Maak mannen zichtbaar
Na zich jaren voor kwetsbare vrouwen te hebben ingezet, wil Dignita nu ook mannen helpen. Een groep die niet altijd wordt gezien, maar in industrieën als de bouw, landbouw of vleesverwerking ook regelmatig wordt uitgebuit. “De erkenning van dit probleem zit aan twee kanten. We hebben er minder oog voor, maar de mannen zelf zullen zelf ook niet snel toegeven dat zij slachtoffer zijn.” Om ook deze groep in beeld te krijgen werkt Dignita in Den Haag samen met lokale instanties. “Een goede sociale infrastructuur is essentieel. Wij bieden een plek om te leren en werken, daar ligt onze kracht. Maar we hebben niet de kennis en middelen om zelf deelnemers te zoeken of om hen te helpen met het vinden van een woning. Alleen door samen te werken kunnen we de deelnemers het beste helpen. ”

Meegroeien om groter te worden
Met veel interesse uit steden als Groningen, Alkmaar en Utrecht is er voor Dignita nog voldoende om naar toe te groeien. Al maakt de onderneming pas een nieuwe stap als beide benen stevig op de grond staan. “We hebben een goed netwerk om ons heen dat ons scherp houdt. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat de cultuur binnen ons bedrijf goed is, de verantwoordelijkheden eerlijk verdeeld zijn en we meegroeien met onze ambities.”

Een van deze ambities is het uitbreiden van de opleidingsmogelijkheden, want niet iedereen wil nou eenmaal in de horeca werken.. Zo staan onder andere een administratiecursus, computertraining en een beautyopleiding in de planning, allemaal op basis van de wensen van de doelgroep. “Je doet het uiteindelijk allemaal voor je trainees. Om hen met kleine stappen hun leven te zien veranderen, wetende waar zij vandaan komen. De positieve impact die we hebben op hun leven, dat is het mooiste wat er is!”

Dignita wordt ondersteund door Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen. Mede dankzij deze steun heeft deze sociale onderneming sinds de start in 2012 79 mensen uit de doelgroep aan een baan geholpen. Daarnaast zijn er ruim 200 mensen via diverse programma’s getraind en begeleid.

Bron: Impact City

€100.000 voor Rechtstreex

Lokaal voedselbedrijf Rechtstreex groeide afgelopen jaar zo hard dat het tijd werd om een eigen distributiecentrum voor Den Haag te openen. Op een crowdfunding voor de investering die daarvoor nodig is, werd door klanten zo enthousiast gereageerd dat het maximale bedrag van €100.000 binnen een halve dag was behaald. Half mei opent het nieuwe Verzamelpunt en kan Rechtstreex via afhaalpunten en thuisbezorging een volledig lokaal assortiment etensboodschappen van Haagse boeren en makers leveren.

Rechtstreex realiseert sinds 2013 in Rotterdam een transparante lokale voedselketen. Consumenten bestellen online uit een assortiment van 1000 producten bij ruim 100 lokale boeren en makers. Die bestelling staat twee dagen later klaar bij een afhaalpunt of wordt thuisbezorgd. Zo weet je weer waar je eten vandaan komt, krijgt de boer een eerlijke prijs en eet je verse seizoensproducten uit een lokale voedselketen zonder voedselverspilling of overbodig verpakkingsmateriaal. Zo bouwt Rechtstreex samen met boeren, makers, collega’s en klanten aan een alternatieve duurzame voedselketen.

Inmiddels bestellen wekelijks ruim 2000 mensen op deze manier hun etensboodschappen en komen er in Den Haag steeds meer wijkpunten bij. Voldoende om een eigen Haags assortiment en Verzamelpunt te starten. Zo komen er vanaf half mei aardbeien en honing uit het Westland, melk uit Midden Delfland, kaas uit het Groene Hart, sla uit het Leidse ommeland, appels uit de Haarlemmermeerpolder en bier, brood en oesterzwammen uit Den Haag. Er zijn nu al wijkpunten in Den Haag (Vruchtenbuurt, Weimarstraat, Zeeheldenkwartier, Torenstraat, Bezuidenhout), Wateringen, Voorburg, Leidschendam, Leidschenveen en Stompwijk. Rechtstreex zoekt nog naar meer plekken en wijkchefs en komend jaar komen daar nog wijkpunten in Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Pijnacker, Delft en het Westland bij.

Rechtstreex oprichter Maarten Bouten: “We zien in afgelopen jaar en sinds Corona een enorme stijging in het aantal bestellingen. Steeds meer mensen zijn op zoek naar duurzaam en gezond eten. Wij zijn blij om te zien dat we daar met de lokale voedselketen een goed antwoord op hebben. We kijken er naar uit om dat samen met andere initiatieven als LekkerNassuh en Vereniging Ons Eten in Haaglanden verder te laten groeien”.

bron: Impact City

Regionale impact ecosystemen

Onlangs diende de gemeente Den Haag en een consortium van partners het ‘Resilient Regional Ecosystems for Social Impact ‘(R.R.E.S.I.) project in bij de Europese Commissie. Het project is opgericht om een ​​samenwerkingsverband in Europa op te zetten om zo best practices uit te wisselen. Tot deze best practices behoren het Social Innovation Center van Hannover en ImpactCity, het impact ecosysteem van Den Haag. De initiatiefnemers van het R.R.E.S.I project zijn pioniers in het bouwen van veerkrachtige lokale ecosystemen voor sociale ondernemingen. Social Club Den Haag is als vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen in de regio Haaglanden deelnemer in dit project.

Het R.R.E.S.I. project is gestart naar aanleiding van de gevolgen van de COVID-19 crisis. Vanwege deze crisis zagen de gemeente Den Haag en haar consortium partners steeds meer individuen die het risico lopen op sociale uitsluiting en werkloosheid. Daarnaast zorgt de crisis ervoor dat afspraken in de politiek op het gebied van milieu minder goed haalbaar zijn of op de lange baan worden geschoven. In deze moeilijke tijden dragen sociale ondernemingen rechtstreeks bij om de impact van de crisis op tal van manieren op te vangen. Bijvoorbeeld door samen te werken met de overheid of door deze juist aan te vullen. Hierdoor bieden sociale ondernemingen een breed scala aan sociale diensten, vooral voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

De gemeente Den Haag en haar partners Euclid Networkde provincie Antwerpen (België), Regio Hannover (Duitsland), Social Enterprise NLstad Aalst (België) en Efeler District (Turkije) hebben het voorstel voor het R.R.E.S.I. project ingediend bij de Europese Commissie. Gezamenlijk brengen ze veel ervaring en kennis met zich mee over hoe lokale en regionale overheden een cruciale rol spelen bij het creëren van een gunstig ecosysteem voor sociale impact. Aan de hand van cases uit hun eigen ecosysteem, laten zij zien wat de impact is van het werk van sociale ondernemers. Dit kan bijvoorbeeld het openen van een hub zijn of het aanbieden van speciale trainingen en het verbinden van sociale ondernemingen met andere spelers in het ecosysteem.
Dit internationale project focust zich met name op lokale benaderingen en beleid van de initiatiefnemers, maar laat ook de best practices zien van andere steden en regio’s. Den Haag, Hannover, Aalst, provincie Antwerpen en het Efeler District zijn de koplopers die deelnemen.

R.R.E.S.I. organiseert drie sociaal economische missies naar Den Haag, provincie Antwerpen en het Efeler-district in Turkije. Aan deze missie zullen meer dan 200 deelnemers uit meer dan tien landen deelnemen. In totaal zal het netwerk vijftien goede praktijkvoorbeelden verzamelen en presenteren voor het bouwen van een veerkrachtig lokaal ecosysteem voor sociale impact dat innovatie bevordert. Het project past perfect binnen de doelstellingen van de EU om sociaal ondernemerschap beter te stimuleren.

bron: Impact City / Social enterprise.nl

City deal Impact Ondernemen


Social Club Den Haag heeft zich samen met 80 andere organisaties aangesloten bij het City deal programma Impact ondernemen. Alle partners in dit programma streven naar een betere samenwerking om de betekenis economie te versterken.

City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. Het streven is om ambitieuze en krachtige spelers in het stedelijk netwerk te verbinden. City Deals beogen daarmee ook nieuwe vormen van samenwerking tot stand te brengen waarmee stedelijke opgaven op een efficiënte manier worden geadresseerd. Steden bepalen zelf, in overleg met de betrokken departementen, de opgave die in iedere City Deal geadresseerd wordt. 

De City Deal Impact Ondernemen wil obstakels voor impact ondernemers verminderen en zo impact ondernemen bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers.

City deal Impact ondernemen

De City Deal richt zich op het versterken van het impact ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van impact ondernemers en door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken. Daarbij wordt bewust ingezet op samenwerking tussen impact first ondernemers en impact second ondernemers, die met hun bedrijf graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren, omdat beide perspectieven elkaar veel te bieden hebben.

De City Deal volgt hierbij drie sporen:

  1. Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’): Het doorbreken van het ‘kastje naar de muur’-gevoel van ondernemers door vanuit gemeenten te werken met een makelaarsteam met mandaat dat afdelings- en domeinoverstijgend werkt om samen met impact ondernemers maatschappelijke doelen te realiseren.
  2. Het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’): Het vergroten van de bekendheid van bestaande regelingen en ondersteuning bij impact first ondernemers en het vergroten van de kennis over impact ondernemen bij het reguliere MKB. Dit gebeurt door netwerken van impact ondernemers te versterken, bestaande nationale en regionale loketten en MKB-netwerken te verbinden en samenwerking tussen impact ondernemers en het reguliere MKB te bevorderen.
  3. Het financiële spoor (‘It takes two to tango’): De toegang tot financieringsstromen vanuit overheidsfondsen zichtbaar en toegankelijk maken voor impact first en impact second ondernemers, o.a. door in te zitten op resultaatfinanciering. Zo komen twee partijen samen tot een mooie ‘tango’: de impact ondernemers worden ondersteund bij het indienen van goed onderbouwde aanvragen en de fondsen zien hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap.

Meer informatie over de citydeal Impact ondernemen