Transitiearena Werk en Wijk

Werken op maat: hoe kunnen mensen vanuit hun eigen talenten en behoeften ondersteund worden in hun zoektocht naar de best passende werkplek? En welke rol kan de lokale wijk daarin spelen? Dit is het thema van de transitiearena Werk en Wijk op woensdag 22 november 2023 in de Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Wij van Social Club zijn hierbij ook aanwezig.

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of een sociaal werkbedrijf? Wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Meld je dan aan! De transitiearena wordt georganiseerd door Movisie en SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid.

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Van de wijk naar werk: op wijkniveau is veel mogelijk, maar hoe stem je dat goed af en verbeter je het perspectief op betaald werk vanuit de wijk? 
 • Co-creatie: hoe kom je tot een goed samenspel en goede samenwerking met alle betrokken partijen, zowel binnen de wijk als daarbuiten? En hoe zet je de mensen om wie het gaat en hun behoeften daarin centraal? 
 • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbind je verschillende domeinen zoals werk en zorg, de wetten en budgetten?
 • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel om te werken aan duurzame, positieve verandering en impact op verschillende niveaus? 
 • Wat kan je zelf als gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf doen om lerend te blijven op dit thema?

Wat kun je verwachten tijdens de transitiearena?

In de transitiearena wordt gezamenlijk met collega’s vanuit verschillende arbeidsmarktregio’s gekeken naar verandering en hoe dat te vertalen naar concrete stappen voor je eigen lokale praktijk. De bijeenkomst start met een uitleg over de transitietheorie van Drift. Daarna passeren vernieuwende voorbeelden uit de praktijk de revue. Vervolgens vormen de deelnemers groepen om te verdiepen en ideeën uit te wisselen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerklunch. 

Hoe ziet het programma eruit?

 • 09:30-10.00 uur: inloop met koffie en thee bij Colour Kitchen Zuilen, Utrecht 
 • 10:00-10:30 uur: uitleg transitiearena 
 • 10:30-11:15 uur: delen van twee praktijkvoorbeelden
  o    Sterk door Werk
  o    Baankans! 
 • 11:15-12:30 uur: verdieping in groepen 
 • 12:30-12:45 uur: terugkoppeling en blik vooruit 
 • 12:45-13:30 uur: afsluitende netwerklunch

De praktijkvoorbeelden tijdens de transitiearena

Sterk door Werk

Monique Wassenburg, regionaal projectleider Sterk door Werk Rivierenland en Linda Lam, IPS-begeleider Werkzaak Rivierenland, presenteren het regionaal project Sterk door Werk. Hierbij wordt de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) gebruikt om deelnemers met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden naar werk. Binnen deze methodiek zijn een behandeling bij de GGZ, intensieve begeleiding van een IPS-trajectbegeleider en ondersteuning bij het vinden en behouden van werk met elkaar verbonden. De werkgevers die hieraan meewerken krijgen zelf ook advies. De capaciteiten en wensen van de werkzoekende zijn hierbij het uitgangspunt. Door het contact tussen werkzoekende, zorg, IPS-trajectbegeleider en werkgever, kunnen partijen goed inspelen op eventuele knelpunten en deze tijdig opvangen. Maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn de kern van de aanpak. Lees meer informatie over Sterk door Werk

Baankans!

Ruben Blanke, onze businesscoach Sociaal Ondernemen (BSO) en bestuurslid van Social Club Den Haag, vertelt over onze pilot Baankans!. Binnen deze pilot slaan buurtorganisaties en lokale sociale ondernemers in Den Haag de handen ineen om gezamenlijk stadsgenoten met een langdurige uitkering weer perspectief te geven op een baan en een opleiding. Samen met de coaches van Stichting Studeren & Werken op Maat en de buurtorganisaties gaan wij op zoek naar de passies en talenten van deze mensen. Bij deelnemende ondernemers wordt er gezocht naar een passende plek waar de werkzoekende op de werkvloer kan ontdekken waar diens kracht ligt. De sociale onderneming is een werkontwikkelplek / re-integratieplek voor de kandidaat en (meestal) geen eindstation, zodat de kandidaat na de sociale onderneming kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Lees ook het artikel over Baankans!.

Ook deelnemen aan de transitiearena? 

Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Movisie.Jaarbijeenkomst 2022

Ook dit jaar organiseerde Social Club Den Haag weer een informatieve jaarborrel om het programma en activiteiten voor het komende jaar te presenteren. 

Op 17 november vond onze jaarlijkse bijeenkomst plaats. Wat was het een mooie bijeenkomst in Haags Hoog. De deelnemers trotseerden weer en wind om meer te horen over de initiatieven van Social Club Den Haag. Na de aftrap van Ruben Blanke, Kiran Lachman en Bart de Bart rouleerden de deelnemers langs de verschillende tafels om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar in gesprek te gaan. Mooi om te zien!

Extra leuk was dat een aantal deelnemers van Startup Zuidwest en Marguerite Evenaar (trainerStartup Zuidwest) aanwezig waren en hun ervaringen deelden. Bijzondere verhalen die voor veel inspiratie zorgden.

Ook tekende een sneltekenaar komische portretten van de aanwezigen. Iedereen bedankt voor jullie komst!

Alleen samen maken we meer impact!

Challenge Inclusieve Arbeidsmarkt!

Hoe kunnen we het voor mensen met een arbeidsbeperking makkelijker maken om een passende baan te vinden en duurzaam in te vullen?

Meer dan 10.000 mensen met een arbeidsbeperking zijn nu nog op zoek naar een baan. De gemeente is op zoek naar innovatieve oplossingen die participatie op de arbeidsmarkt toegankelijker maken voor mensen met een arbeidsbeperking enerzijds en anderzijds belemmeringen voor werkgevers wegnemen om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

We zetten ons in om arbeidsbeperkten te begeleiden naar werk samen met werkgevers in de stad. Daarbij hebben we ook de hulp nodig van werkgevers die een arbeidsplek willen aanbieden voor deze doelgroep. De uitdaging zit vanuit werkzoekenden in zaken als taalbarrières, beperkte digitale vaardigheden, gezondheidsbeperkingen of gebrek aan diploma’s het moeilijk om een passende werkplek te vinden. Voor werkgevers kan het dan weer lastig zijn om inzicht te krijgen in de competenties van kandidaten en zo om een goede afweging te maken tussen kandidaten.

Hebben jullie een (deel)oplossing die werkzoekenden met een arbeidsbeperking helpt om de juiste baan te vinden, krijgen én houden? Of werkgevers helpt om de voor hen passende werkzoekende met arbeidsbeperking te vinden en te faciliteren? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal € 25.000, voor het ontwikkelen en uitwerken van een prototype voor de oplossing (product of dienst);
 • Een begeleidingstraject van vijf maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen;
 • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot;
  Toegang tot het netwerk van de overheid.

Ben jij geïnteresseerd geraakt na het lezen van deze challenge en denk je met een innovatieve oplossing bij te kunnen dragen aan het probleem?
Klik dan op de onderstaande button voor meer informatie of om je gelijk aan te melden (vóór donderdag 12 mei 17.00uur).

Het Haags Stadmakersfestival

Samen met enkele Haagse sociaal ondernemers nemen wij je tijdens een sessie bij het Haags Stadmakersfestival, op 13 mei 2022, mee in het gedachtengoed van sociaal ondernemen. Wij helpen jouw stadmakersinitiatief graag verder naar een sociale onderneming!

Algemene informatie
– Datum: 13 mei 2022
– Tijd: 15:00-16:00
– Locatie: Fokker Terminal

Over het Haags Stadmakersfestival

Het Haags Stadmakersfestival is een ontmoeting tussen stadmakers, ambtenaren en andere belanghebbenden. Het is een festival voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de stad en de stadmakersbeweging. Stadmakers zijn van grote meerwaarde voor de stad. Ze dragen bij aan de levendigheid, duurzaamheid, lokale economie en verbinding in de wijken. Om die reden vieren we tijdens het festival de Haagse Stadmaker en haar initiatief!

Van buurtinitiatief naar wijkonderneming

Den Haag telt vele actieve bewoners die goed willen doen voor mens en natuur en tegelijkertijd willen ondernemen. Deze sociaal ondernemers werken aan allerlei Haagse uitdagingen: van vrijwilligers helpen aan een betaalde baan, tot het bedenken van nieuwe producten gemaakt van oud plastic. Wij en enkele Haagse sociaal ondernemers nemen je tijdens deze sessie mee in het gedachtengoed van sociaal ondernemen en helpen jouw stadmakersinitiatief graag verder naar een sociale onderneming. Na afloop van deze sessie ben je geïnspireerd en heb je handvatten om (verder) aan de slag te gaan met het professionaliseren van jouw initiatief.
Social Club Den Haag vertegenwoordigt, inspireert en verbindt sociaal ondernemers die met maatschappelijke en duurzame impact ondernemen, willen gaan ondernemen of hieraan willen bijdragen.

Zien we jou 13 mei op het Haags Stadmakersfestival?
Wij hopen van wel! Meld je alvast aan!

Afsluiting Haagse Leergang Sociaal Ondernemen

Afgelopen vrijdag was de laatste dag van de Haagse Leergang Sociaal Ondernemen. En wat voor een dag! De deelnemers kregen de kans om voor een professionele jury hun sociaal ondernemersplan te presenteren.

De deelnemers vonden het spannend, maar iedereen heeft een mooie pitch gegeven. De juryleden dachten meteen actief mee hoe ze de ondernemers konden helpen bij volgende stappen in hun proces.

De trainers van se.lab waren ook aanwezig om uiteindelijk elke deelnemer een welverdiende certificaat uit te reiken!

De Haagse Leergang Sociaal Ondernemen was daarmee een ongelofelijk inspirerend project waarbij vele positieve zaadjes zijn gepland voor de toekomst van sociaal ondernemerschap.

Tijdens deze vierdaagse leergang zijn alle ondernemers in aanraking gekomen met alle ins en outs van sociaal ondernemen. We zijn begonnen met de essentie van de onderneming en hebben vervolgens aandacht besteed aan de verschillende aspecten die komen kijken bij sociaal ondernemen.
Deze leergang is bedoeld voor startende en bestaande sociaal ondernemers die behoefte hebben aan kennis en ondersteuning om hun onderneming succesvol te starten of te laten groeien. 

Sociaal ondernemerschap moet op de politieke agenda komen

Afgelopen woensdag 9 maart vond het Haags Ondernemersdebat plaats. 12 politieke partijen zijn met elkaar in debat gegaan over thema’s die ondernemers in Den Haag bezighouden.

Er kwamen verschillende stellingen aan bod. Hoe staat de Haagse economie ervoor ten gevolge van de coronacrisis? Wat gaan de Haagse politieke partijen doen voor ondernemers? Wat zijn de belangrijkste prioriteiten? Hoe zorgen we voor een gezonde toestroom aan toeristen en bezoekers na de pandemie? Wat zijn de belangrijkste prioriteiten? Hoe zorgen we dat de inkoopkracht van de Gemeente Den Haag meer wordt gebruikt om sociaal in te kopen bij sociale ondernemers?

Social Club Den Haag vindt dat sociaal ondernemerschap op de politieke agenda gezet moet worden. Het is belangrijk om sociale uitdagingen in de stad op te lossen.

Sociaal ondernemers spelen een belangrijke rol om maatschappelijke problemen op te lossen. Er is nog steeds een hele grote groep kwetsbare inwoners van Den Haag die geen passend werk kunnen vinden. Het is dus erg belangrijk dat er in een nieuw college ruim baan komt voor ondernemers die deze groep wel een plaats kan geven. Laat je stem horen en ga op 14, 15 en 16 maart stemmen!

Haags Ondernemersdebat 2022

Social Club Den Haag, MKB Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag, Koninklijke Horeca afdeling Den Haag en Stichting Binnenstad organiseren gezamenlijk op woensdag 9 maart aanstaande het ‘Haags Ondernemersdebat 2022’.

Hoe staat de Haagse economie ervoor ten gevolge van de coronacrisis? Wat gaan de Haagse politieke partijen doen voor ondernemers? Wat zijn de belangrijkste prioriteiten? Hoe zorgen we voor een gezonde toestroom aan toeristen en bezoekers na de pandemie? Hoe zorgen we dat Den Haag aantrekkelijk blijft voor grote werkgevers en hoe zorgen we voor een leefbare, bereikbare en ook groene, sociale en inclusieve stad? Op 9 maart hoort u het van de lijsttrekkers zelf. Wij nodigen u dan ook uit graag uit om dit debat bij te wonen.

Maar liefst 12 politieke partijen hebben zich aangemeld. Onder leiding van Henk Kool en Sjaak Bral gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat over thema’s die ondernemers in Den Haag bezighouden. Welke dat zijn leest u in ons gezamenlijke verkiezingsmanifest.

Programma
18:30 Ontvangst met borrelhapje en drankje
19:30 Opening door Henk Kool & Sjaak Bral
19:35 Introductie politici
19:50 Debat aan de hand van stellingen
21:15 Netwerkborrel
22:00 Einde

Wij hopen u op 9 maart te zien bij het Haags Ondernemersdebat in Amare. Er is beperkt plek, dus meld u nu snel aan. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 2 maart 2022.

Link voor aanmelden: https://bit.ly/3HW7bmH

Voor dit event gelden de dan vigerende coronaregels.
Zie hier informatie over de bereikbaarheid en parkeren bij Amare

Graag tot 9 maart!

Aanmelden voor Den Haag FM

In het radioprogramma “Drijfveer” staat centraal wat sociaal ondernemers uit Den Haag drijft om vanuit de markt maatschappelijke impact te maken.

Verschillende Haagse sociaal ondernemers vertellen wat hun onderneming inhoudt en op welke manier ze daarmee bijdragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Specifiek zoomen we in op de persoonlijke drijfveren van sociaal ondernemers en waar deze drive vandaan komt. De kracht van het programma ligt namelijk in de onderliggende waarden die ondernemers aanzet om zich vanuit de markt in te zetten voor de maatschappij. Inzicht in waarom een persoonlijke waarde of drijfveer belangrijk is voor een sociaal ondernemer vertelt daarmee tevens een stukje levensverhaal.

Luisteraars kunnen door de verhalen van sociaal ondernemers geïnspireerd worden om na te denken over hun eigen persoonlijke drijfveren. Daarnaast kan het aanzetten om na te gaan op welke manier luisteraars zelf een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Meld je vrijblijvend aan door te mailen naar info@socialclubdenhaag.nl 

Een succesvol inloopspreekuur

Het eerste gratis inloopspreekuur is geweest! Verschillende ondernemers zijn langsgekomen voor vragen m.b.t. sociaal ondernemen.

Het inloopspreekuur vindt sinds januari elke laatste vrijdag van de maand plaats. Van 10.00-12.00 uur ben je van harte welkom bij ons in The New Farm om al je vragen te stellen over sociaal ondernemerschap. Vragen over het opstellen van een businessplan, hoe je in contact komt met het juiste netwerk of hoe je een sociale onderneming start.

Zien we jou ook bij het eerstvolgende inloopspreekuur?
The New Farm
Televisiestraat 2
2525 KD ‘S-Gravenhage