Nieuws

Impact Noord borrel

Op 16 mei komt er een Noordelijke delegatie van Impact Noord op bezoek in Den
Haag, om te kijken bij ondernemers, verzamelpanden en bedrijven.
Kom langs voor ontmoeting en kennisuitwisseling.

Datum: 16 mei, 17:00 – 19:00 uur
Locatie: Rebelz op de Binckhorst, Junostraat 127
Kosten: gratis (wel je eigen drankjes en hapjes betalen)

De excursie wordt georganiseerd door Impact Noord, de Noor-
delijke vereniging voor impact ondernemers. Ze komen met een
afvaardiging van ons netwerk en beleidsmakers vanuit de overheid,
om inspiratie op te doen, en te netwerken met lokale ondernemers
en beleidsmakers.

Over Impact Noord
Impact Noord is de ondernemersvereniging voor bedrijven met
maatschappelijke impact.
Als samenwerkingsverband zorgen wij dat ondernemen met maatschap-
pelijke impact in Noord-Nederland wordt aangejaagd en versterkt. Wij
zien ondernemerschap als de manier om tot innovatieve oplossingen
voor maatschappelijke uitdagingen te komen.

Impact Noord wil het economisch klimaat voor impact-ondernemer-
schap vergroten, zodat meer ondernemers maatschappelijke impact
realiseren. Dit levert niet alleen een economische en arbeidsmatige
stimulans op voor Noord-Nederland, maar ook een betere samenleving
voor ons allemaal.

Website Impact noord