Nieuws

Code Sociaal Ondernemen

Stichting Code Sociale Ondernemingen is online: codesocialeondernemingen.nl.
Ondernemers die succesvol zijn toegelaten tot het Register Sociale Ondernemingen, zijn hier zichtbaar voor investeerdersoverheden en andere ondernemers. Op de website vind je meer informatie over het hoe en waarom van de Code Sociale Ondernemingen, de toelatingsprocedure, en relevante nieuws artikelen. Voor meer informatie over de code sociaal ondernemen en hoe ook jouw organisatie in aanmerking kan komen voor een registratie kan je contact opnemen met Social Club Den Haag.